Home / Disclaimer Beleef Málaga

 

Algemeen

Beleef Málaga.nl, hierna te noemen Beleef Málaga, verleent u hierbij toegang tot beleefmalaga.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Beleef Málaga en derden zijn aangeleverd. Beleef Málaga behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Beleef Málaga.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Beleef Málaga. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van Beleef Málaga, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Linkspartners Beleef Málaga

Linkpartners of bedrijven waarvan wij denken dat ze voor de bezoekers van onze website een toegevoegde waarde hebben vermelden wij graag op Beleef Málaga.nl. Een link of een artikel terug plaatsen over Beleef Málaga vinden wij altijd leuk. Wij beslissen ten allen tijde zelf wat en welke links we willen plaatsen.

Laat ons weten wanneer er twijfel is over de correctheid van de informatie op Beleef Málaga.nl of wanneer je denkt op één of andere manier van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor deze website. Indien terecht passen wij, daar waar nodig, de betreffende informatie aan.

Gegevens Beleef Málaga

Adres: Kalkhaven 15 – Gorinchem, Nederland

KvK.: 20162308

VAT: NL 1900.03.303.B01

Tel: +31 6 55732024